افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت قلیایی شهبال SHAHBAL M81 - گالن 25 کیلویی
جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

توضیحات


قیمت محصول: 675,000 تومان
شهبال

جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون

آنتی اسکالانت

نوع محصول ضد رسوب قلیایی
حالت فیزیکی مایع
رنگ کهربایی یا قهوه ای روشن
PH خالص 10,5-12
چگالی چگالی در دما 20 درجه سانتی گراد : 1,18-1,14
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M81
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات قابل استفاده در تمامی دستگاه های اسمز معکوس با انواع مختلف آب خام ( لب شور . سیلیکای بالا . سولفات بالا .دریا و.....)،بازدارندگی خوبی از تشکیل رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها.فسفات ها.سولفات ها ( از قبیل سولفات کلسیم.سولفات باریم و سولفات استرونسیم ) . سیلیکا و آهن دارد، تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود 3 از رسوبگذاری کربنات کلسیم ممانعت می کند، مقدار مصرف حدود : 8-2 ppm