افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
آنتی اسکالانت اسیدی شهبال (SHAHBAL) مدل M36 - گالن 230 کیلویی
آنتی اسکالانت شهبال (SHAHBAL) اسیدی مدل M34 یک ضد رسوب اسیدی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب می باشد، که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود.

توضیحات


قیمت محصول: 4,554,000 تومان
شهبال

آنتی اسکالانت شهبال (SHAHBAL) اسیدی مدل M34 یک ضد رسوب اسیدی و بسیار موثر بر پایه ترکیبی از بازدارنده های رسوب می باشد، که برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران های دستگاه اسمز معکوس RO و سیستم های نانو فیلتراسیون به کار می رود.

آنتی اسکالانت

نوع محصول رسوب گیر اسیدی
حالت فیزیکی مایع
رنگ زرد کم رنگ
PH خالص 1-3
چگالی چگالی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 1.16-1.12
قابلیت انحلال در آب دارد
کد شناسایی M36
محیط پایدار
سازگار ناپذیری
محل نگهداری خشک و معتدل
اطلاعات بهداشتی و پیشگیری
سازگار با ممبران با انواع ممبران های دستگاه های RO صنعتی
سایر مشخصات مقدار مصرف: حدود 2-8 PPM