افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
فیلتر کربن گرانول 20 اینچ اسلیم سی سی کا (C.C.K) 
فیلتر کربن گرانول 20 اینچ اسلیم سی سی کا (C.C.K) برای حذف کلر و مواد آلی موجود در آب استفاده می‌شود. این فیلتر اغلب به عنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه‌های تصفیه آب کاربرد دارد. با توجه به اندازه این فیلتر امکان استفاده از آن در دستگاه‌های تصفیه آب نیمه صنعتی وجود دارد.

توضیحات


قیمت محصول: 41,000 تومان
فیلتر کربنی

فیلتر کربن گرانول 20 اینچ اسلیم سی سی کا (C.C.K) برای حذف کلر و مواد آلی موجود در آب استفاده می‌شود. این فیلتر اغلب به عنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه‌های تصفیه آب کاربرد دارد. با توجه به اندازه این فیلتر امکان استفاده از آن در دستگاه‌های تصفیه آب نیمه صنعتی وجود دارد.

فیلترهای صنعتی

جنس کربن فعال دانه ای (گرانول)
دقت فیلتراسیون
متوسط طول عمر 3 تا 6 ماه
ظرفیت تولید آب
ارتفاع 20 اینچ
قطر خارجی
قطر داخلی 2.5 اینچ
وزن 2 کیلوگرم
حداکثر سختی قابل قبول (TDS) 1000 ppm
محدوده دمای آب ورودی 2-38 درجه سانتی گراد
محدوده فشار آب ورودی 10-40 psi