افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
افزودن به مقایسه
فیلتر الیافی 20 اینچ اسلیم سی سی کا (C.C.K)
فیلتر الیافی 20 اینچ اسلیم سی سی کا، معمولا اولین فیلتر در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی می باشد. این فیلتر از نوع فیلترهای کارتریجی می باشد که داخل هوزینگ اسلیم نیمه صنعتی قرار می گیرد. 

توضیحات


قیمت محصول: 14,500 تومان
فیلتر الیافی

فیلتر الیافی 20 اینچ اسلیم سی سی کا، معمولا اولین فیلتر در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی می باشد. این فیلتر از نوع فیلترهای کارتریجی می باشد که داخل هوزینگ اسلیم نیمه صنعتی قرار می گیرد. 

فیلترهای صنعتی

جنس الیافی پلی پروپیلن
دقت فیلتراسیون 1 میکرون
متوسط طول عمر 3 تا 4 ماه
ظرفیت تولید آب
ارتفاع 20 اینچ
قطر خارجی 2.5 اینچ
قطر داخلی
وزن
حداکثر سختی قابل قبول (TDS)
محدوده دمای آب ورودی
محدوده فشار آب ورودی